Zprávy z Orla

Starší články

V těchto dnech slaví svoje 90-ti leté jubileum zasloužilý Orel, člen naší župy bratr Božetěch Kostelka. Na orelské činnosti se podílel od svého mládí a přesto že byl po komunistickém puči za to vystaven persekucím, zůstal Orlu věrný. Po pádu komunistického režimu se významně podílel na jeho obnově.

S lítostí vám oznamujeme že 1. ledna 2021 náhle zemřela sestra Iva Nováčková. Sekretářkou župy byla 13 let. Pohřeb se koná 9. ledna 2021. V kostele bude jen nejbližší rodina, ale na hřbitově jsou prapory vítány.

Již víc než desetiletí nás na stránkách časopisu OREL povzbuzuje a provází Otec arcibiskup Jan Graubner. Je naším duchovním rádcem, žehná nám na Svatém Hostýně na naší pouti, pomáhá přímluvou i finančně při mimořádných akcích jako bylo například Mistrovství Evropy kněží ve futsale. Vede nás k pomoci druhým i v době pandemie.

25. června 2020 se koná sjezd naší župy. Pro delegáty sjezdu zde přinášíme program jednání. Místo konání je na Orlovně v Brně - Obřanech.