Zprávy

Starší články

Na základě rozhodnutí vlády a Bezpečnostní rady státu, Orel s účinností od 11.3.2020 ruší veškerou orelskou činnost na ústředí i ve všech pobočných spolcích (tréninky, schůzky, soutěže, schůze, apod.). Žádáme všechny pořadatele, aby vzali toto oznámení na vědomí.

Pozvánka na sportovní odznak Bedřicha Kostelky. Jedná se o otevřenou soutěž pro děti ročník 2005 a mladší zaměřenou na všestrannost.

V letošní zimě větrem popadané stromy zničily sochu sv. Václava na hoře Kotouč u Štramberku, kam orlové z župy Kadlčákovy každým rokem putovali. Socha je v majetku jednoty Orla Štramberk.