Průběžná sídla župy

Při rozdělení Sušilovy župy bylo na tomto zasedání konstatováno, že obě župy budou mít společné sídlo v Brně. Prvním sídlem naší župy byly tedy v roce 1923 kanceláře v křesťansko-sociálních domech na Nové ulici č. 8/10.

Na zasedání předsednictva župy 24. března 1926 bylo schváleno pronajmutí kancelářských prostor na ulici Kobližné č. 1-3, a to ve II. poschodí, dveře 22. Bylo schváleno, aby veškerou agendu župy vykonával br. Alois Krček jako jednatel a tajemník. V těchto prostorách byly úředními dny pondělí, středa a pátek, vždy od 8.00-12.00 hod.

Křesť.-soc. domy na Nové ul. 8–10, kde se konaly různé porady a v zahradách se cvičívalo.  (Sídlo Odborového sdružení křesť.dělnictva, mateřské to organizace Orla).
Křesť.-soc. domy na Nové ul. 8–10, kde se konaly různé porady a v zahradách se cvičívalo. (Sídlo Odborového sdružení křesť.dělnictva, mateřské to organizace Orla).

V roce 1932 bylo přemístěno sídlo župy do Spolkových domů na ulici Francouzské č. 34-36. V těchto prostorách setrvalo až do válečných let. Tento objekt byl hlavním sídlem Ústředí Československého Orla. Byla zde veškerá oddělení aparátu - organizační, osvětové a kulturní. Stejně tak tu byla sídla administrace veškerých časopisů a nakladatelství.

V krátkém období let 1945-1948 byla sídlem župy kancelář ČSL v brněnském Typosu na ulici Běhounské - schody II - druhé poschodí dveře č. 60. Byl to sdílený a skrovný prostor.

V Ústředním listu Orla z roku 1946 zaznamenáváme toto postesknutí: "... Už jen jediná bolest bude tížit náš organizační život: potřebujem zřídit a vybavit župní kancelář. Srdce, které by svým tepem oživovalo stále všechny části župního organismu a v němž by se sbíhaly výsledky všeho dění v župě ..."

Naše spolkové domy: Francouzská tř. 34–36. Na Ponávce 2a
Naše spolkové domy: Francouzská tř. 34–36. Na Ponávce 2a

Po třetí obnově Orla užíval starosta župy br. Jos. Novotný kanceláří ČSL opět v brněnském Typosu, a to až do roku 1993 .V tomto roce nově zvolený starosta župy br. Jiří Bárta uvolnil k dispozici suterénní místnost květinářského obchodu v Brně na ulici Lesnické č. 64. Toto místo bylo pro administrativu župy velmi skrovné. Byl to však prostor, kde se mohla zatím nepočetná rada scházet.

Naděje na získání vhodnějších prostor svitla přestěhováním Ústředí Orla z ulice Pionýrské do ulice Za Divadlem. Stalo se tak v roce 1994, kdy Ústředí nabídlo tyto prostory naší župě. Bez váhání Jiří Bárta organizuje výbavu kanceláře a župní rada jmenuje vedoucím kanceláře br. Aloise Müllera. I když jsme po dobu jednoho roku byli spoluuživateli prostor s redakcí katolického týdeníku "Světlo", byl zde dostatek místa jak pro vlastní kancelář, tak i pro zasedání předsednictva.

Jednoty župy si velmi brzy osvojily návštěvy na "Pionýrské" k řešení svých problémů, sdělování výsledků svých aktivit a spolupráci v řešení úkolů vyplývajících z pokynů župy a Ústředí Orla.

Toto sídlo však nemělo věčného trvání. Přišel rok 2003. Tehdy ve vlně ustavování občanských sdružení, jejichž cílem bylo převedení obytných objektů do jejich správy, byli jsme jako jeden z uživatelů prostor tohoto objektu vyzváni ke složení vypočtené částky. Pro naši župu byl požadovaný fi nanční obnos neúnosný a dotace z Ústředí nebyly reálné. Byli jsme proto vyzváni, abychom v době od 27. července do vánočních svátků prostory vyklidili a opustili.

Bylo nepředstavitelné pomyšlení při zrušení kanceláře uložit "někam" všechnu administrativu a technické vybavení všech prostor. Řešení bylo jediné. Vyvinout maximální úsilí k získání přijatelných náhradních prostor za sídlo na ulici Pionýrské. Byla to anabáze. Nejreálnější případy, z mnoha jiných, byly na ulici Veselé, dále v klášterním objektu na Starém Brně a v objektu řádových sester na ulici Grohově. Tam se situace jevila nejreálněji. Dokonce již bylo zhotoveno razítko na nové sídlo župy. Ovšem po dodatečném sdělení výše měsíčního nájmu staly se tyto náklady pro naši župu nepřijatelné.

K povinnému vystěhování zbýval jeden měsíc. Záchrana přišla výzvou tehdejšího radního Ing. Petra Janka sekretáři župy br. Aloisu Müllerovi k prohlídce prostor na ulici Šaldově, které opouští Odbor pro správu nemovitostí městské části Brno-Židenice, kde byl Petr Janko radním.

Po provedené prohlídce a prošetření nákladů spojených s nájmem nebylo o čem přemýšlet. Prostor bude po drobných stavebních úpravách a po projednaném, až neuvěřitelně nízkém nájemném, plně vyhovovat. Tak získala župa výborné sídlo, kterého užívá dodnes.