Sjezdy župy Sedlákovy

V novodobé historii se konají sjezdy každoročně. K pořadatelství se přihlásí sama jednota a v součinnosti s vedením župy organizačně zajišťují průběh sjezdu. Sjezdy v roce 2004 a 2008 byly sjezdy volebními. Pravidelně se schvalují plány činnosti v oblasti sportu a kultury, financování, zprávu podává revizní komise a správci obou župních středisek. Každoročně tělovýchovná rada vyhodnocuje aktivní kolektivy. Pokaždé jednota připravila vynikající podmínky pro zdárný průběh sjezdového jednání a všem za to patří dík. Pro představu uvádíme přehled míst konání sjezdů.
 

2000 Obřany
2001 Blažovice
2002 Šlapanice
2003 Telnice
2004 Jiříkovice
2005 Pozořice
2006 Moutnice
2007 Jiříkovice
2008 Pozořice
2009 Telnice
2010 Kuřim

 

Župa Sedlákova je úzce spjata s poutním místem ve Křtinách a delegáti sjezdu v Jiříkovicích dne 27. 3. 2004 vyjádřili podporu stavbě zvonohry, kterou realizuje náš duchovní rádce P. T. Prnka v ambitové části areálu chrámu. Vedení župy uzavírá s farním úřadem Darovací smlouvu, formulující náš fi nanční příspěvek na krytí nákladů akce. Částkou kryje župa poloviční náklady na jeden ze zvonů nesoucích jména Cyrila a Metoděje.

Představitelé jednot, které byly vyhodnoceny na sjezdu v  Pozořicích 2008

 

 

 Župní sjezd – Telnice 2009