18. duben 2000 – den, který byl pro nás dnem smutku

Jiří Bárta se s orelským prostředím poznává již od svého mládí a zůstává mu věrný až do svých posledních dnů. Vedle mateřské jednoty Husovice stala se mu mateřskou i župa Sedlákova, v jejímž čele jako starosta působil od roku 1993. Jeho úsilí o rozvoj župy po III. obnově Orla přineslo výsledky na všech úsecích činnosti.

Na poli organizačním, v dobré vůli, zavedl okrskový systém v členění župy. Pro operativnost a úroveň řízení župy otevřel župní kancelář s pravidelným provozem. Zavedl řád do župních odborných rad, stejně tak systém v evidenci majetku jednot v župě a v dohledu nad restitucemi.

Na úseku ideové a propagační práce položil základ k nové podobě časopisu OREL, odpovídající současné době a jejím potřebám. Zasloužil se o tradiční ideová soustředění při pořádání Mariánských štafet a župních křtinských poutí. Uvedl do společenství župy duchovního rádce P. Tomáše Prnku.

Jménem předsednictva a všech členů župy Sedlákovy se s bratrem Jiřím rozloučil sekretář župy br. Alois Müller a jménem Ústředí Orla br. Božetěch Kostelka.

Naděje přichází skrze lidi, kteří své
životní poslání berou jako radostnou službu
Bohu a lidem.