Adopce píšťaly opravených varhan v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách

12.12.2023

Jistě jste se někteří zúčastnili slavnostního svěcení nově restaurovaných varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, 3. 12. 2023. Přinášíme fotografii pamětní píšťaly varhan ve Křtinách, kterou naše župa adoptovala.