Instrukce pro Orly na svěcení Mariánského sloupu v Praze

31.07.2020

Sestry a bratři,

na svěcení Mariánského sloupu 15. 8. 2020 od 8.00 hod. bude chrám sv. Havla v Havelské ulici v Praze na Starém Městě k dispozici pro orly na převléknutí a přípravu praporů. 

Odtud jsou to 2 minuty cesty na Staroměstské náměstí.

(mapy.cz/zakladni?x=14.4240498&y=50.0856251&z=17&source=base&id=1702773)

Na hojnou účast orelstva! 

Zdař Bůh! 

Vzhůru, orlí peruti! Orlové, směle k Mariánskému sloupu!

Stanislav Vejvar, Orelská župa Svatováclavská