Poděkování ses. starostky župy Sedlákovy

23.05.2022

Přes 280 poutníků doputovalo v neděli 22.května do Křtin na pouť župy Sedlákovy. Za přítomnosti praporů a dechové kapely mši sv. celebroval Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Děkujeme za účast i starostovi Orla Stanislavu Juránkovi a senátorce Mirce Vítkové. V rámci poutě proběhla i župní Mariánská štafeta, kde zástupci jednot Sedlákovy župy přistupují k Panne Marii s přímluvami, napsanými na stužkách a uvazují je k pozlacené plaketě na stojan, Tato slavnost proběhla letos již po dvacáté osmé. Díky všem jednotám za společné setkání.

Ing. Miluše Macková - 1. místostarostka Orla ČR