Pomozme Ukrajině čelit ruské agresi

08.03.2022

Útok Ruské federace na svrchovaný stát Ukrajinu, nám Orlům nemůže být lhostejný. Obracíme se na naše členy s touto výzvou.