Pozvání na Orelskou pouť župy Sedlákovy

26.04.2024

ŽUPA SEDLÁKOVA a ŘK farnost Křtiny Vás srdečně zve na tradiční ORELSKOU POUŤ v neděli 5. května 2024
Program:
10:00 sraz praporů a poutníků u hrobu P. Tomáše Prnky
10:15 společný průvod do kostela
10:30 – 11:30 mše svatá
V rámci mše sv. proběhne stužkování Mariánské štafety. Prosíme zástupce žup,
aby se dostavili se stužkou s přímluvou k Panně Marii.
Hraje dechová hudba Královka.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé!