Příspěvky na činnost naší orelské župy

Na činnost župy Sedlákovy v roce 2019 přispěli:

Magistrát města Brna částkou 70.000,- Kč.

Jihomoravský kraj částkou 150.000,- Kč na realizaci projektu "Opravy ve sportovním areálu Bukovina".