Program sjezdu Orla župy Sedlákovy

24.06.2020

25. června 2020 se koná  sjezd naší župy. Pro delegáty sjezdu zde přinášíme program jednání. Místo konání je na Orlovně v Brně - Obřanech.

P O Z V Á N K A

na sjezd ORLA župy Sedlákovy, který se uskuteční ve čtvrtek 25.6.2020

Jednání bude zahájeno v 16.00 hod. na Orlovně v Brně - Obřanech

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Úvodní slovo starostky

3. Volba pracovního předsednictva

4. Návrh a schválení programu jednání

5. Volba pracovních funkcí

 • zapisovatele
 • ověřovatelů zápisu
 • mandátová komise
 • návrhová komise

6. Schválení volebního řádu

 • volba volební komise

7. Kontrola usnesení z minulého sjezdu

8. Zpráva o činnosti župy za předchozí volební období a plán činnosti na rok 2020

 • zpráva TVR
 • zpráva KR
 • zpráva EHR
 • zpráva župního střediska

9. Zpráva mandátové komise

10. Zpráva RK

11. Vystoupení hostů

12. Volby

 • starosta
 • místostarostové
 • předsednictvo
 • volba předsedy RK
 • volba členů RK

13. Rozprava k předneseným zprávám

14. Diskuse

15. Usnesení

16. Závěr

Časový rozvrh sjezdového dne

 • Prezence delegátů 15.00 - 16.00 hod
 • Zahájení sjezdového zasedání 16.00 hod