Proplacení členských příspěvků VZP

20.02.2021

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá dětem mimo jiné i na úhradu členského příspěvku ve spolcích.

"Pod pohybovou aktivitu lze zařadit i úhradu startovného nebo členského příspěvku."

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity

Předejte prosím informace do své členské základny.

Děkuji. M. Macková