Seminář pro starosty orelských jednot - aktualizováno

18.01.2022

Ústředí Orla ČR pořádá seminář pro starosty orelských jednot. Bude se zabývat aktuálními záležitostmi v Orlu a tím jak je řešit na úrovni jednotlivých jednot i celého Orla

Seminář se koná v sobotu 5. února 2022 v Hradci Králové na Orlovně, na adrese: J. Koziny 560/2.

Zahájení semináře je v 9.30 hodin. Předpokládané ukončení v 15.00 hodin.

Témata semináře:

  • Dotace z NSA
  • COVID - co lze dělat, co je povoleno a co dál
  • Oceňování cvičitelů, pořadatelů, trenérů
  • 100 leté výročí od Orelského sletu - vaše nápady a podněty
  • Orel ve veřejném životě
  • Orel v církvi
  • Diskuze

Občerstvení zajištěno

Seminář je určen pro starosty nebo jimi pověřené účastníky

Účast je třeba potvrdit do 31. ledna 2022 na horakova@orel.cz, nebo na tel. 720 051 981. Přihlašující se účastník uvede jméno a příjmení; telefon; e-mail a jednotu.

Můžete se také přihlásit pomocí formuláře níže.

Formulář byl pro nefunkčnost odstraněn. Pokud se někdo přes něj přihlásil, přihlašte se ještě jednou na uvedený kontakt.