Turnaj v minigolfu

07.09.2019

 Pořadatel: Orel Obřany a Start Brno. Koná se v sobotu 5. října 2019 - začátek v 10:00 hod.,

slavnostní zahájení: sobota 5. října 2019 - v 9:30 hod. na hřišti MTG Start Brno,

slavnostní ukončení: sobota 5. října 2019 - 15 min. po ukončení hry na hřišti MTG Start Brno.

3. Místo konání: hřiště miniaturgolfu v Brně - areál TJ Start Brno, Loosova 1b, 638 00 Brno

4. Vedení: čestný ředitel turnaje: Jaroslav Hronek

                   Výkonný ředitel turnaje: Ladislav Švihel

                    Vrchní rozhodčí: Petr Složil

5. Účast: členové Orla - župy Sedlákovy

6. Přihlášky: e-mailem na adr.: lsvihel.orel@centrum.cz (mobil:. 604 920 295), termín: nejpozději, pokud možno, do 30. září 2019, uvést přísl. "jednotu, župu Sedlákovu", dále uvést jednotlivé hráče vč. data narození (turnaj si zahrají i členové Orla - župy Sedlákovy, kteří přijdou bez přihlášení)

7. Startovné: žádné

8. Rozlosování: sobota 5. října 2019 - ihned po slavnostním zahájení

Technická ustanovení:

1. Pravidla: hraje se podle platných pravidel minigolfu (ČMGS), a to na 18-ti eternitových drahách, platí soutěžní řád ČMGS, se kterým budou účastníci stručně seznámeni během slavnostního zahájení.

2. Kategorie: jednotlivci: dospělí (muži, ženy, nad 20 let vč.),

                       mládež (žáci, žákyně junioři, juniorky do 19 let vč.),

                       družstva: pouze v případě přihlášení většího počtu účastníků (pokud ano,                               družstva budou 2-členná, informace budou během slavnostního zahájení),

organizační výbor zvažuje nastavení handicapů - jiné pro závodní hráče, další rozdílné handicapy pro mladší žáky, starší žáky, juniory, juniorky (možno také dle pohlaví),

3. Schéma soutěže: 2 okruhy, hrají všichni účastníci.

4. Určení pořadí: vítězem se stává hráč(ka) s nejmenším počtem úderů z obou okruhů; v případě rovnosti na prvním až třetím místě dojde k rozřazování formou náhlé smrti; v případě rovnosti počtu úderů na dalších místech se rozhoduje podle rozdílu úderů (lepší je menší rozdíl),

5. Hodnocení: medailisté obdrží medaile, popř. další ceny

6. Trénink: oficiální trénink, v sobotu 5. října 2019, od 8:00 do 10:00 hod.,

(areál bude otevřen od 7:30 hod.)

7. Různé: přerušení hry vnějšími vlivy - na základě rozhodnutí vrchního rozhodčího,

občerstvení je zajištěno v areálu TJ Start Brno,

WC je k dispozici v areálu TJ Start Brno.

Zpracoval: Ladislav Švihel, organizační prac. akce

Brno, dne: 26.8.2019