Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

21.11.2019

Pořádá Orel župa Sedlákova. Koná se 8. 12. 2019 na Orlovně v Telnici. Technické uspořádání: Orel jednota Žatčany.

Obecná pravidla

Pořadatel: Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Věk. kategorie:  bez omezení (doporučený min. věk 15 let

Řídící komise: Ředitel turnaje: br. Antonín Sedláček

Přihlášky telefonicky do: 7. 12. 2019 - Antonín Sedláček 724 717 25

Časový pořad:

  • 14:00 Prezence
  • 14:30 Rozlosování, zahájení turnaje
  • 18:00 Plánované ukončení

Technická ustanovení

Podmínky účasti:

  • - Hraje se v tělocvičně - nutná sálová obuv
  • - Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • - Družstvo tvoří 6 hráčů, z toho minimálně jedna žena
  • - Družstva mohou tvořit pouze členové a příznivci Orla, kteří nehrají žádnou volejbalovou soutěž

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 100,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém, pravidla:

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel volejbalu.

Ochrana osobních údajů:

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

Antonín Sedláček

odpovědný ředitel turnaje