Velikonoční přání

10.04.2020

Sestry a bratři, přejeme všem, vašim rodinám, vašim blízkým, klidné a požehnané prožití letošních Velikonočních svátků. Nechť je poselství Zmrtvýchvstalého Krista v této těžké době pro nás všechny nadějí a útěchou, že po překonání nebezpečné pandemie koronaviru se zase ve zdraví všichni sejdeme. 

OREL župa Sedlákova