VI. Těšanský hudební festival - festival ve vinici

30.06.2019

Přijměte pozvání k inspiraci hudbou, jež dovede spojovat na cestě k porozumění mezi lidmi dobré vůle.