Židenický pohárek

26.09.2019

Orel jednota Brno - Židenice pořádá v  neděli 6.10.2019 silničně - krosový běh po lesoparku Bílá hora pod názvem  ŽIDENICKÝ POHÁREK.

Součástí závodu budou také dva nesoutěžní všelidové běhy pro širokou veřejnost od 1 roku do 100 let, ve kterých půjde především o účast a kde o vítězích rozhodne los.

Prezence a starty všech kategorií budou ve Středisku mládeže pod Bílou horou při ulici Slatinská nad sokolovnou Jednoty Sokol - Juliánov (odbočka z cestičky na Bílou horu).

Hlavní cenou ve všech kategoriích budou vítečné jedinečné sladké poháry.

Kategorie, tratě a časový harmonogram:
0A. (4 ÷ 6)let chlapci – pět set stop (150m) - začátek 15:15 - 15:45
0B. (4 ÷ 6)let dívky – pět set dva pídí (100m) - začátek 15:15 - 15:45
1A. (7 ÷ 9)let chlapci – pět set deset loktů (300m) - začátek 14:20 - 15:00
1B. (7 ÷ 9)let dívky – pět set stop (150m) - začátek 14:20 - 15:00
A. (10 ÷ 12)let chlapci – tři sta třicet tři sáhů (600m) - začátek 14:20 - 15:00
B. (10 ÷ 12)let dívky – pět set deset loktů (300m) - začátek 14:20 - 15:00
C. (13 ÷ 15)let chlapci – devět a tři čtvrtě honu (1220m) - začátek 14:20 - 15:00
D. (13 ÷ 15)let dívky – tři sta třicet tři sáhů (600m) - začátek 14:20 - 15:00
E. (16 ÷ 100)let muži – půl české míle (3660m) - začátek 16:40 - 17:00
F. (16 ÷ 100)let ženy – devět a tři čtvrtě honu (1220m) - začátek 16:40 - 17:00
G. rodinná ŠTAFETA – tři sta třicet tři sáhů (600m) - začátek 15:15 - 15:45

H. všelidový KRÁTKÝ – pět set stop (150m) - začátek 15:15 - 15:45
J. všelidový DLOUHÝ – tři sta třicet tři sáhů (600m) - začátek 15:15 - 15:45

Kategorie G. se mohou zúčastnit týmy tříčlenné až pětičlenné, zastoupeny musí být nejméně dvě generace rodiny (děti s rodiči, děti s prarodiči, rodiče s prarodiči, apod.), rozdělení úseků tratě je libovolné, minimální délka jednoho každého úseku činí 120m, jako štafetový kolík bude sloužit soutěžící rodinou přinesený vlastní plyšák.

Prezentace:

- všechny kategorie vyjma H, J ► 13:30 ÷ 15 minut před startem příslušného závodu

- kategorie H, J ► bez registrace

Vyhlášení vítězů:

- všechny kategorie vyjma E, F ► 16:00

- kategorie E, F ► 17:15

ředitel závodu - Ing. Jiří Klusák, tel.: 775 308 088

Všechny vás srdečně zve rada jednoty!