Zimní silniční běh Moutnice - Memoriál II. zahraničního odboje

28.12.2019

XXIX. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. 

Mezi nimi pak jmenovitě členům moutnické jednoty Orla:

Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi - příslušníkovi RAF, padl 17.1.1942 v bojích nad Brémami

Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi - příslušníkovi RAF, padl 4.12.1944 ve Skotsku

Karlu Hrdličkovi - zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech - zemřel 21.7.1992 v Moutnicích

Rudolfu Hrdému - zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech - zemřel 19.11.1996 v Moutnicích

Plk. JUDr. Janovi Buchtovi - příslušníku RAF, zemřel 26.5.2004 v Moutnicích

Nadp. Aloisovi Dohnálkovi - příslušníkovi čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii, zemřel 6.11.2004 v Moutnicích

Místo: Moutnice

Organizuje: Tělovýchovná rada

Místní pořadatel: Orel jednota Moutnice, Moutnice 154

Odpovědný ředitel soutěže: Pavel Dohnálek, telefon: 728137051

Gestor:

Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Janoušek

Kontrolní a apelační komise: členem komise je ředitel soutěže, gestor TVR Orla a zástupce účastníků.

Účastníci: Soutěže se mohou účastnit členové a příznivci Orla ve smyslu Stanov Orla. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

Registrace závodníků do jednotlivých kategorií bude ukončena vždy 30min. před startem dané kategorie. Po této lhůtě nebude start závodníkovi umožněn.

Složení výpravy: Maximální počet členů doprovodu: 3. Jeden člen doprovodu na každých 5 účastníků 19 let a mladších do dosažení maximálního počtu členů doprovodu.

Pravidla: Soutěž probíhá dle pravidel atletiky. Starty jednotlivých kategorií určí hlavní rozhodčí. Závodník v kategorii dospělých (Ženy A - C, Muži A - D) se může účastnit více závodů, hodnocen však bude pouze jednou.

Odpovědnost vedoucího výpravy: Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž.

Vedoucí výpravy je povinen při prezentaci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

Časový pořad:

  • 09: 00 - 10: 30 - prezence
  • 09: 15 - mše svatá
  • 10: 30 - zahájení
  • 10: 45 - první závod
  • 15: 15 - předpokládané ukončení