Zrušení všech akcí Orla

13.03.2020

Na základě  rozhodnutí vlády a Bezpečnostní rady státu, Orel s účinností od 11.3.2020 ruší veškerou orelskou činnost na ústředí i ve všech pobočných spolcích (tréninky, schůzky, soutěže, schůze, apod.). Žádáme všechny pořadatele, aby vzali toto oznámení na vědomí.

Víme, že mnohým způsobíme problémy, ale v současné době je potřeba chovat se zodpovědně. O dalším postupu budeme informovat na webových stránkách dle aktuální situace.

ústředí Orla