Mariánská štafeta

stránka 1  ( menu kapitoly  - str.: 1 ; 2 )

Mariánská štafeta je svým významem součástí naplnění duchovních idejí Orla župy Sedlákovy. Je to vnější i vnitřní projev tradiční orelské Mariánské úcty. Svým posláním nabyla i společenského významu.

Zavedení této tradice vyplývá z obsahu její zakládací listiny. První štafetový běh župními jednotami je znamenán datem 11. května 1991 s časovým průběhem od 6.00 hod. z výchozího bodu Líšně do 18.30 hod. se zakončením v Chrámu Matky Boží v Brně-Tuřanech.

Po tři léta vzdávali účastníci štafetové trasy v délce přesahující 250km hold Matce Boží. Mezitím bylo štafetové těleso v roce 1994 z depositáře farnosti Brno-Husovice zcizeno. Zásluhou starosty župy br. Jiřího Bárty a duchovního rádce župy P. Tomáše Prnky byl zhotoven štafetový symbol nový s medailonem Panny Marie Křtinské.

 

Návazně na to byly projednávány náměty z jednot na změnu v organizaci této akce z důvodů časové a organizační náročnosti. Tak byl župní radou schválen návrh průběhu štafety hvězdicovým způsobem, kdy účastníci z jednot se sjíždějí do místa jednoty, která soustředění pořádá.

Zde v dopoledním programu – buď v kostele, nebo na jiném důstojném místě – proběhne tzv. stužkování. Při něm přistupují jednotlivě zástupci jednot ke štafetě s Mariánskými symboly umístěnými na vyzdobeném podstavci. Zde představí svoji jednotu, přečtou z úzké barevné stuhy příslušnou přímluvu k Matce Boží a zavěsí stuhu na štafetu. Po ukončení tohoto obřadu jsou všichni účastni slavnostnější bohoslužbě.

Pro úplnost uvádíme dispozice pro poslední „klasickou“ M. Š., před její změnou v provádění způsobem „hvězdicovým“.