Pohyb členské základny v jednotách župy v letech 1990 - 2010 a organizační struktura

Po třetí obnově Orla - od roku 1990 až do roku 1996 - se jednoty postupně registrovaly na ústředí Orla. První jednotou, která tak učinila, byla jednota Pozořice 15. července 1990. Za stabilizovaný stav lze pokládat rok 1997.

V organizační činnosti župy

V mezidobí volebního období dochází k několika personálním změnám. Na župním sjezdu 2. dubna 2005 jsou seznámeni delegáti s rezignací sekretáře župy br. Aloise Müllera, kterého nahrazuje br. Jiří Hrazdíra z Telnice. Ke správcovství župního areálu v Bukovině se nabídl br. V. Nováček z Kuřimi. Po roce abdikuje br. Jiří Hrazdíra z funkce sekretáře, do funkce sekretáře župy je jmenována sestra Ivana Nováčková z Kuřimi. Defi nitivně je zru šena jednota Orla Tuřany.

Na župním sjezdu 2008 byla opět do čela župy zvolena jako starostka Ing. Miluše Macková z Kuřimi. Se zvolenými členy a funkcionáři pracuje předsednictvo do dnešních dnů.

Struktura členské základny
K 31. 12. 2010 registrovala naše župa 2 541 členů.
Z tohoto počtu - 894 členů do 18 let
- 1 403 členů od 18 do 70 let
- 244 členů převyšující věk 70 let

Majetkové poměry župy a jejich jednot

Z celkového počtu jednot k roku 2010 mají ve svém vlastnictví majetek jednoty:

Blažovice, Moutnice, Borkovany, Ochoz u Brna, Obřany, Pozořice, Jiříkovice, Žatčany, Telnice, Kuřim, Husovice, Židlochovice

Zápisem do KN byla jako dar jednoty Bukovina zaregistrována nemovitost současného sportovního areálu do vlastnictví župy. Jednota Šlapanice dlouhodobě působí v objektu Spolku pro postavení a udržování orlovny ve Šlapanicích. S brněnským biskupstvím jsou uzavřeny dlouhodobé nájmy k užívání těchto objektů:
1. župní orgán - farní objekty a pozemky v Újezdě u Č. Hory
2. jednota Kuřim - farní objekt a pozemky v místě
3. jednota Těšany - farní objekty a pozemky v místě

Přehled funkcionářů Orla župy Sedlákovy 1923 - 2010