První jednoty v župě – jakoby pod vlastní střechou

Přehled jednot, které měly k datu vzniku Brněnské župy vlastní Orlovny, nebo spolupodílnické objekty jako Spolkové, nebo Katolické domy.

1. Jiříkovice
Členové Společnosti katolického domu v Jiříkovicích se v roce 1920 usnesli postavit Spolkový dům. Za jeden rok byla stavba dokončena a dne 29. 5. 1921 se uskutečnilo jeho slavnostní otevření.

2. Brno-Židenice
Organizace Orla v Brně-Židenicích byla od svých prvopočátků organizací s velmi aktivní členskou základnou. Tělocvičné odbory byly na takové výši, že se jejich členové mohli účastnit I. Orelského sletu ve Vyškově. Neustálý rozvoj spolkového členstva vyvolal po I. světové válce nutnost stavby vlastního objektu. Stalo se tak v roce 1922. Slavnostně byl posvěcen 27. května 1923. Objekt za ¾ mil. Kč byl v té době největší budovou tohoto druhu na Moravě.

3. Újezd u Brna
V červenci 1921 byl členy Lidové jednoty a přátel Orla zakoupen pozemek od občana p. Ocáska z Rychmanova za 25 000 Kč. Dle projektu stavitele Ant.Matouška z Hostěrádek byla stavba ihned zahájena. Příznivci v darech přispěli finanční částkou 160 000 Kč. Výsledkem pohnuté historie jednoty je na místě bývalé Orlovny rodinný dům č. p. 253 na ulici Sušilově.

4. Vranovice
Vranovická jednota, založena 28. října 1919, bez prodlení vytvořila podmínky pro stavbu Orlovny na pozemku občana Fr. Horáka. V objektu do roka postaveném se začala prudce rozvíjet všestranná činnost jednoty, která byla ze strany župy hodnocena jako velmi schopná. Jednota byla začleněna v VII. okrsku župy a dosáhla v roce 1930 počtu 90 členů. Ke zrušení jednoty Orla ve Vranovicích a zároveň k prodeji Orlovny došlo 14. června 1996.

Jak vidno ze snímku, byla za dobu totalitního období zcela zdevastována.