Senioři župy na cestách

V návaznosti na ustavený župní klub důchodců v roce 1953 se stává pravidelně plánovaným jednodenní zájezd pro seniory župy. Záměrem je, v pohodovém společenství věkově pokročilých členů, navštívení historických míst a církevních památek. Součástí programu je účast na bohoslužbě ve vybrané svatyni. V posledních letech to byla tato místa:

2000 - Českomoravská Fatima v Koclířově se zastávkou v Újezdě u Černé Hory

2001 - Hradec Králové a Českomoravská Fatima v Koclířově

27. 10. 2002 - Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, prohlídka kostela v Zašové, zastávka u studánky Stračky

17. 9. 2003 - Českomoravská vrchovina - Žďár nad Sázavou - kaple sv. Barbory a kostel sv. Prokopa, zámek, Svratka - občerstvení. Závěr byl v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.

11. 9. 2004 - Kralice nad Oslavou - prohlídka kralické tiskárny a gotického kostela sv. Martina, Náměšť nad Oslavou - "oživený zámek" - živé obrazy z dějin zámku. Bohoslužba ve farním kostele. Předkláštěří - prohlídka kostela a cisterciáckého kláštera, Kuřim- občerstvení v orelském areálu a v kuřimském chrámu sv. Máří Magdalény závěrečné požehnání s P. Jiřím Krpálkem.

31. 8. 2005 - zámek Plumlov, palmový skleník v Olomouci, historické centrum Olomouce - orloj, závěr v basilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

7. 10. 2006 - Kulturní a církevní památky Mikulova a okolí - Ditrichsteinská hrobka, zámek, pěší výstup na "Svatý Kopeček" s křížovou cestou, židovská čtvrť a Stará synagoga. Duchovní průvodce P. Janoušek.

8. 9. 2007 - Kulturní a církevní památky Uherské Hradiště a okolí. Hradiště - Slovácké slavnosti vína a památek. Den otevřených dveří k návštěvě církevních a kulturních památek. Celé město žije folklorem, tradicemi a dobrým vínem. Duchovní spoluúčast´P. P. Dujka.

17. 9. 2008 - Kulturní a církevní památky Znojma a okolí. Znojemské podzemí, hrad. Hradiště - bývalý klášter sv. Karla Boromejského, kostel sv. Hypolita, prostory bývalého kláštera a zahrady. Závěr bohoslužbou, kterou celebroval P. Sobotka.

12. 9. 2009 - kulturní a církevní památky Třebíče. Návštěva baziliky sv. Prokopa (památka Unesco), prohlídka židovského města, návštěva folklorních slavností. Zakončení návštěvou kláštera v Nové Říši.

18. 9. 2010 - kulturní a církevní památky Boskovicka. Prohlídka zámku Rájec - Jestřebí spojená s výstavou Rájecké jiřinky. Město Boskovice - historické centrum (muzeum, židovská čtvrť), prohlídka zámku. Zakončení duchovním slovem P. Prnky a krátkou pobožností v poutním kostele ve Křtinách.

Organizace zájezdů byla v péči Ivany Nováčkové a Hany Kubicové. Rádi jsme mezi sebou vítali br. Jana Neužila z jednoty Pozořice, který se postaral o duchovní program v průběhu přepravy a vzpomínané vedení "Křížové cesty" na Sv. Hostýně.