Senioři župy na cestách

V návaznosti na ustavený župní klub důchodců v roce 1953 se stává pravidelně plánovaným jednodenní zájezd pro seniory župy. Záměrem je, v pohodovém společenství věkově pokročilých členů, navštívení historických míst a církevních památek. Součástí programu je účast na bohoslužbě ve vybrané svatyni. V posledních letech to byla tato místa:

2000 – Českomoravská Fatima v Koclířově se zastávkou v Újezdě u Černé Hory
 

2001 – Hradec Králové a Českomoravská Fatima v Koclířově
 

27. 10. 2002 – Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, prohlídka kostela v Zašové, zastávka u studánky Stračky
 

17. 9. 2003 – Českomoravská vrchovina – Žďár nad Sázavou – kaple sv. Barbory a kostel sv. Prokopa, zámek, Svratka – občerstvení. Závěr byl v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.
 

11. 9. 2004 – Kralice nad Oslavou – prohlídka kralické tiskárny a gotického kostela sv. Martina, Náměšť nad Oslavou – „oživený zámek“ – živé obrazy z dějin zámku. Bohoslužba ve farním kostele. Předkláštěří – prohlídka kostela a cisterciáckého kláštera, Kuřim– občerstvení v orelském areálu a v kuřimském chrámu sv. Máří Magdalény závěrečné požehnání s P. Jiřím Krpálkem.

31. 8. 2005 – zámek Plumlov, palmový skleník v Olomouci, historické centrum Olomouce – orloj, závěr v basilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
 

7. 10. 2006 – Kulturní a církevní památky Mikulova a okolí – Ditrichsteinská hrobka, zámek, pěší výstup na „Svatý Kopeček“ s křížovou cestou, židovská čtvrť a Stará synagoga. Duchovní průvodce P. Janoušek.
 

8. 9. 2007 – Kulturní a církevní památky Uherské Hradiště a okolí. Hradiště – Slovácké slavnosti vína a památek. Den otevřených dveří k návštěvě církevních a kulturních památek. Celé město žije folklorem, tradicemi a dobrým vínem. Duchovní spoluúčast´P. P. Dujka.
 

17. 9. 2008 – Kulturní a církevní památky Znojma a okolí. Znojemské podzemí, hrad. Hradiště – bývalý klášter sv. Karla Boromejského, kostel sv. Hypolita, prostory bývalého kláštera a zahrady. Závěr bohoslužbou, kterou celebroval P. Sobotka.
 

12. 9. 2009 – kulturní a církevní památky Třebíče. Návštěva baziliky sv. Prokopa (památka Unesco), prohlídka židovského města, návštěva folklorních slavností. Zakončení návštěvou kláštera v Nové Říši.
 

18. 9. 2010 – kulturní a církevní památky Boskovicka. Prohlídka zámku Rájec – Jestřebí spojená s výstavou Rájecké jiřinky. Město Boskovice – historické centrum (muzeum, židovská čtvrť), prohlídka zámku. Zakončení duchovním slovem P. Prnky a krátkou pobožností v poutním kostele ve Křtinách.
 

Organizace zájezdů byla v péči Ivany Nováčkové a Hany Kubicové. Rádi jsme mezi sebou vítali br. Jana Neužila z jednoty Pozořice, který se postaral o duchovní program v průběhu přepravy a vzpomínané vedení „Křížové cesty“ na Sv. Hostýně.