Sport

Jako v celém Orlu, tak i v naší župě sport tvoří hlavní část naší činnosti. Během století dochází k výrazným změnám právě i ve sportovní oblasti. Každá doba si žádá své. Sporty, kterým se věnovaly generace před námi, již nejsou pro současnou mládež tak atraktivní. Chceme-li v orelské mládeži pěstovat i ideovou výchovu, je nutné se novým sportovním trendům přizpůsobovat.

Sportovní úroveň v jednotlivých jednotách i v jednotlivých sportovních odvětvích je různá a někteří jsou zapojeni v národních soutěžích na různých úrovních. Dosahují i pozoruhodných výsledků, jimiž reprezentují Orla nejen v naší republice, ale i za hranicemi.

V župě klademe důraz na to, abychom zůstali věrni heslům, která se po desetiletí Orlem prolínají: "DÁVÁME SPORTU SMYSL" a "SPORT PRO VŠECHNY".

Historie
Z dostupných materiálů z období ustavení naší župy v roce 1923 uvádíme přehled disciplín, které provozovaly naše jednoty:
- základní tělesná výchova - pořadová cvičení
- taneční disciplíny - rytmika
- lehká atletika
- běžecké disciplíny - 100, 400, 600, 200 m
- překážkový běh - 110, 200 m
- skok do výšky, o tyči, do délky, trojskok
- hod diskem, vrh koulí, vrh oštěpem
- trojboj, pětiboj
- nářadí - povinné sestavy na hrazdě, na bradlech, na kruzích, šplh na laně
- míčové hry - volejbal, ojediněle kopaná a házená

Nedá nám to, abychom u této příležitosti neuvedli na těchto stránkách alespoň jednoho z naší župy, který se stal legendou sportu a člověkem, který přes všechny nepřízně osudu ideály Orla nikdy neopustil.

Je to Jan Haluza, jemuž domovskou jednotou byla jednota Orla v Újezdě u Brna. Na otázku jednoho z redaktorů Václava Štauda - jak to bylo - odpovídá:

"S cvičiteli orelské jednoty v rodném Újezdě u Brna, já i mých šest sourozenců jsme byli cílevědomě vedeni nejen k aktivnímu sportování, ale i tanci, zpěvu, kultur nosti a vlastenectví. A to všechno stálo na pevnékřesťanské víře. Již jako osmiletý jsem cvičil v Brně na orelském sletu. Za Orla jsem hrával fotbal a objevoval půvab lehké atletiky. Nejdříve v běhu na střední tratě. Vytrvalcem jsem se stal až ve 22 letech. Můj první mistrovský titul přišel v roce 1939".

A my si tímto dovolujeme na Jana Haluzu vzpomenout u příležitosti jeho letošního jubilea, kdy se dožívá 95 let.

(br. Jan Haluza zenřel v srpnu 2011 rok po vydání této publikace - pozn. adm.)


Současnost - pro ilustraci uvádíme sportovní akce pořádané župou Sedlákovou

Naše jednoty dosahují ve svém specifickém výběru v provozování příslušných disciplín pozoruhodných výsledků, jimiž reprezentují Orla nejen ve svém regionu, ale i celé republice. Nemálo jich stálo na stupních vítězů i za hranicemi naší země.