Vánoční koncerty

Tradici vánočních koncertů pod župní záštitou zahájil br. Josef Marek, starosta jednoty Bošovice. K prvnímu uspořádání byla pozvána nám příznivě nakloněná kapela Františka Majera nesoucí název „Dambořanka“. Také se tu představila „Vonička“ z Nikolčic s velmi pěkným pásmem. Tyto koncerty přispívají nejen k oslavě radostných svátků, ale mají i poslání sociální. Čistý výnos je věnován na specifi cký charitativní účel.

V Bošovicích probíhaly Vánoční koncerty do roku 2006, následně byla dána možnost ostatním jednotám zařadit svoje koncerty pod župní záštitu. Hlavním cílem této změny byla možnost podpory ostatních jednot v jejich činnosti v obci. Mění se hudební žánr i místa koncertů.

2007  Kuřim – Kostel sv. Maří Magdalény
2008  Borkovany – Orlovna
2009  Blučina – Lidový dům
2010  Blučina – Lidový dům