Vánoční koncerty

Tradici vánočních koncertů pod župní záštitou zahájil br. Josef Marek, starosta jednoty Bošovice. K prvnímu uspořádání byla pozvána nám příznivě nakloněná kapela Františka Majera nesoucí název "Dambořanka". Také se tu představila "Vonička" z Nikolčic s velmi pěkným pásmem. Tyto koncerty přispívají nejen k oslavě radostných svátků, ale mají i poslání sociální. Čistý výnos je věnován na specifický charitativní účel.

V Bošovicích probíhaly Vánoční koncerty do roku 2006, následně byla dána možnost ostatním jednotám zařadit svoje koncerty pod župní záštitu. Hlavním cílem této změny byla možnost podpory ostatních jednot v jejich činnosti v obci. Mění se hudební žánr i místa koncertů.

2007 Kuřim - Kostel sv. Maří Magdalény
2008 Borkovany - Orlovna
2009 Blučina - Lidový dům
2010 Blučina - Lidový dům