Závěr

Je symbolické, že uzavíráme tuto exkurzi do historie ustavení a rozvoje naší
župy statí o praporech jednot. Prapory byly vždy působivým vyjádřením idejí
toho, komu příslušely. Tak je tomu i v naší velké orelské rodině.
Závěrem si nelze přát více, než aby slova a přímluvy na našich praporech
prostoupily našeho ducha k jejich naplnění. Obzvláště v dnešní době
je naše přání více než aktuální ...

Zdař Bůh!

Autoři: Alois Műller, František Urbanek

Recenze: Božetěch Kostelka

Technicka spolupráce Magda Műllerova, Ing. Miluše Macková

Grafika a zlom: VERTIGO.CZ

© 2010 Brno

Webová verze publikace: administrátor webu Jiří Peš

Technická spolupráce: Ing. Miluše Macková

© 2012 Ochoz u Brna  ( 2019 - překopírování do nového webu)