Župní zpravodaj

V roce 2000 začal vycházet župním sekretariátem redigovaný občasník "Župní zpravodaj."

Záměrem tohoto rozhodnutí bylo:

• ideovým úvodníkem utužovat v členstvu vědomí naplňování orelských idejí a strukturální kontinuity - jednota - župa a orelské ústředí,

• aktualizovat záměry a usnesení župní rady v průběhu volebního období,

• zvyšovat bezprostřední informovanost rad jednot a členské základny o mimořádných opatřeních župní rady a orelského ústředí,

• možnostmi zpětných vazeb v této komunikaci spoluvytvářet podmínky pro rozvoj jednot v místech.

V příloze uvádíme mimořádné vydání 5. čísla. (webová verze zde - pdf ). Plnění posledního bodu programového prohlášení předsednictva ze dne 29. 6. 2001 se začalo odvíjet na úrovni zastupitelstva městské časti Brno-Židenice, kde jsme měli vrcholové zastoupení v radním (Ing. Petr Janko) a nám ideově velmi blízkém starostovi (Ing. Josef Veselý).

Tito vytvořili podmínky pro zpracování "Architektonické studie využití území" výstavbou sportovního areálu Brno-Židenice, Viniční.

Spoluúčast na připomínkování měli neziskové organizace se sportovním zaměřením a sídlem v tomto regionu. Zde se rýsovala možnost vstupu do akce k získání výhod pro naši věc.

Bylo jistě na újmu věci, že v následujícím volebním období starosta této městské části jmenovaný Ing. Josef Veselý a radní Ing. Petr Janko již neměli možnost realizaci tohoto záměru dále příznivě ovlivňovat. Nicméně základy byly položeny.


<< stránka "Župního zpravodaje 5/2001"    Celé vydání ve form. pdf zde.